Daggmaskar

Maskar älskar att äta jord och blad.

Maskar gräver ner sig i jorden.

Maskar har inga ögon, öron eller näsor, men de har mun.

Maskar äter jord.

Maskar rensar jorden.

Maskar äter gräs.

Maskar kan bli 30 cm långa.

Maskar är bara långa. De har inga händer eller ben.

Maskarna parar sig. Sedan lägger de ägg. Maskbarnen får klara sig själv.

Maskar går långsamt. Först sträcker de fram huvudet. Sedan kommer resten av kroppen efter.

Vi hade en burk med maskar i klassrummet. De åt upp alla löv. De byggde gångar.

Innan vi släppte ut maskarna fick vi känna på dem. De kändes slemmiga, blöta och kittlades lite.

av Gröna gruppen

 

>0<>0<>0<>0<>0<

 

Earthworms

Earthworms like to eat soil and leaves.

Earthworms dig themself down below the ground.

Earthworms have no eyes, ears, or noses, but they have a mouth.

Earthworms make the soil better.

Earthworms can be 30 cm long.

Earthworms are just long. They have no hands or legs.

The earthworms mate. Then they get eggs. The earthworms babies have to take care of themselves.

Earthwormes move slowly. First they stretch their head. Then the rest of the bodey comes after.

We had a bowl with earthworms in our classroom. They ate all the leaves and made passages in the soil.

Before we let them out in the nature again we looked closely at them and let them move in our hands. They felt sloppy, wet and tickled as they moved.

written by the Green group

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg