Här kommer vi att samla ord och förklara dem på vårt sätt.

<0><0><0><0><0>

Sorry, this page is not available in English for the moment.
But if you wish you can of course always cut and paste to Google translate to see what we have written  – it’s about important words, expressions and conceps described in our own way.

<0><0><0><0><0>

DUBBELT – Dubbelt betyder lika mycket till.
Dubbelt så många: 3 blir 6
Dubbelt så långt: Lika långt till
Dubbelt så stort:

okt-17

HÄLFTEN – Hälften betyder att om man är två som delar får man lika mycket var.

okt-17